PIAWELDE||COM

Sang- og musikkundervisning for alle

LÆR Å SPILLE OG SYNGE HOS P||A

I 2021 tilbys sang, gitar, piano, tinnfløyte, håndtrommer og rytmikk og korseminar på forespørsel.                                                                                

Mitt fokus er å tilby en undervisning som gjør eleven istand til å lære seg mer selv og å tilpasse individuelt til den enkeltes behov og muligheter. 

Undervisningen foregår i mitt hjem i Kongsberg eller hjemme hos eleven etter avtale. 


Noen referanser: 

  • Gitarelev i Bjerkvik, Nordland: Gitaren har blitt en god venn og en kjærkommen del av livet. Jeg har kjøpt en Taylor-gitar og opptrer av og til offentlig. Jeg hadde ingen forkunnskaper før jeg begynte med gitaropplæring hos Pia, og fikk undervisning i 6 mnd.
  • Pianoelev fra Rørvik: Etter 7 år i kulturskolen forsto jeg at jeg faktisk aldri hadde lært å egentlig spille piano, men bare noter. Etter at jeg begynte hos Pia lærte jeg å bruke pianoet på en helt ny måte som gjorde meg istand til å leke meg med pianoet og improvisere, lage musikk selv og bruke pianoet fritt.
  • Sangelev fra Senja: En mor til en ung elev ønsker at jeg skal bidra med at hun får en hovedrolle i en stor teateroppsetning. Det er stor rift om hovedrollen og mange stiller opp til audition i Tromsø.  Etter knapt 3 mnd. opplæring får eleven hovedrollen i stykket og profileres i flere aviser.
Les mer

Undervisningspakker

1 mnd intensiv   900 Kr

piano og gitar nybegynner

4 undervisningstimer à 25 minutter (225 kr/t)

3 mnd undervisning   2200 Kr   (-19% / -500 Kr)

piano, gitar, tinnfløyte, trommer og rytmikk, sang

10 undervisningstimer à 25 minutter (220 Kr/t)

6 mnd undervisning   3700 Kr (-32% / -1700 Kr)

piano, gitar, tinnfløyte, sang

20 undervisningstimer à 25 minutter (185 Kr/t)

3 mnd undervisning 2 personer samtidig   2800 Kr (-31%)

sang, gitar, håndtrommer og rytmikk

10 undervisningstimer à 25 minutter 

6 mnd undervisning 2 personer samtidig   4760 Kr (-41%)

sang, gitar

20 undervisningstimer à 25 minutter 

prøvetime for Kr 150

20 minutter

NOEN MUSIKALSKE FAKTA

I 2007 startet piawelde.com undervisning i piano og sang, med en bachelor i musikk fra Nord Universitet og etter mange år med pianospill offentlig og privat . Etterhvert har en master i musikkvitenskap fra samme universitet kommet til, flere år som musikklærer i offentlig og privat skole, kulturskoleleder og kulturskolelærer ved flere steder, blant annet ved Norges største tangentseksjon i kulturskolen; Trondheim. Jeg har vært med i flere band, og spiller i dag tangenter, synger og spiller rytmer i band. Tilbudet i min privatundervisning ble etterhvert utvidet med gitar, keyboard, slagverk, tinnfløyte, band, duo-, trio-sang, taleteknikk for lærere og forelesere, inspirerende korseminar, musikkteori-kurs, låtskriver-kurs og intensivkurs for nybegynnere på gitar og piano.

Jeg brenner for å bidra til at barn og unge får en god oppvekst uten med glede, trivsel, selvkontroll og mestring, føle at de duger, føle at de kan bli flinke til noe. Jeg har en veldig positiv innstilling og stor livsglede som jeg veldig gjerne smitter andre med. Dette gjelder også voksne som ønsker å tilføre noe positivt til livet sitt. Evnen til å synge og spille er en gave til deg selv, som du har for evig og alltid.